Home

Skatteverket leasingbil

Det räknas som en förmån när en anställd får använda sin arbetsgivares bil privat. Förmånen är oftast skattepliktig för den anställda. Du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och i de flesta fall även göra skatteavdrag på förmånens värde. Exempel på privata resor är till och från arbetet, förskola och skola Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån SKFS 2020:23 Fordon från 2017 som tas i trafik först efter 1 juli 2018 Bilförmånsberäkningen kan inte användas för en bil som tas i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare men som är tillverkad 2017 eller tidigare

Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt | Rättslig vägledning | Skatteverket. Vägledning. Regler & ställningstaganden. Nyheter. Om. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Redovisa ett leasingavtal som leasegivare. För leasegivaren gäller i normalfallet att både inkomster från löpande avgifter och en eventuell förhöjd förstagångshyra ska fördelas linjärt över leasingperioden ( punkt 6.25, BFNAR 2008:1 respektive punkt 6.26, BFNAR 2009:1 ) Skatteverket anser att en personbil som körts mer än 100 mil under året i en verksamhet som medför skattskyldighet anses använd i mer än ringa omfattning. Rätt till avdrag för 50 procent av den ingående skatten på leasingavgiften finns i det sammanhanget. Hyran får inte delas up

Bilförmån Skatteverke

 1. Krångligt område med många frågetecken. Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas
 2. Privatleasing av bil är en form av finansieringslösning utan några krav på kontantinsats, och kan ses som en slags långtidshyra som löper under en viss tid. Bilen återlämnas när kontraktstiden är slut
 3. Ett nettolöneavdrag innebär att den anställda behåller sin bruttolön men betalar för förmånen av sina skattade pengar. I många fall sker betalningen via ett avdrag från nettolönen. Det förekommer att anställda som har en förmånsbil betalar ett fast belopp varje månad till arbetsgivaren
 4. Skatteverket kan dock en annan uppfattning och frågan har inte prövats. Leasingbilen återlämnas till leasingföretaget Om leasetagaren istället får en avräkning från leasingbolaget i samband med att avtalet löper ut ska momsen hanteras på ett annat sätt
 5. Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter. Poster i enskild näringsverksamhet. Intäkter. Redovisning av intäkter
 6. Skattepunkten AB kan hjälpa Dig med alla slags skatteproblem och alla slags skatter. Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket.

Bilförmånsberäkning Skatteverke

Moms vid finansiell leasing Skatteverket har i ett färskt ställningstagande redogjort för sin bedömning av vad som avses med omsättning av vara och leverans samt hur det påverkar momsen vid finansiell leasing. Skatteverket menar att uttrycken omsättning av vara och leverans ska ges en EU-konform tolkning I samband med att du köper loss bilen från ditt eget företag leasar du en ny förmånsbil som sedan får rulla tre år. Fördelen med detta upplägg är att familjen alltid har en tre till sex år gammal andrabil, medan ditt företag har en ett till tre år gammal förmånsbil Bilen är av årsmodell 2006. Nybilspriset är 130 000 kr. Anskaffningskostnaden för extrautrustning är 15 000 kr. En jämförelse mellan det verkliga nybilspriset inklusive extrautrustning (145 000 kr) och ett nybilspris som motsvarar fyra prisbasbelopp visar att fyra prisbasbelopp (178 000 kr) är högst Det är viktigt att man för körjournal så att Skatteverket kan avgöra hur många mil leasingbilen har använts privat och i tjänsten. Tänk på att även om det är du använder och nyttjar bilen så ska din bilförsäkring stå på det företag som leasar bilen och inte på den privatperson som använder den Skatteverket beräknar ett förmånsvärde genom att ta 9% av nybilspriset, inklusive extrautrustning, tillsammans med 75% av statslåneräntan vilket de tar gånger nybilspriset. Därefter adderas 31,7% av prisbeloppet. Leasingbil. Leasingbil kan passa både företag och privatpersoner

Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej - Skatteverke

Om leasingbilen används i företagets momspliktiga verksamhet är momsen på driftkostnader avdragsgill. Ett exempel på detta är om ett städbolag har en servicebil som behöver service eller annat underhåll Reviderad 2020-04-22 Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör Mer information finns i personalbilspolicyn. Vad är personalbil? En personalbil är en bil som hyrs genom arbetsgivaren och disponeras av medarbetaren som en privat bil

Inlägg om Skatteverket skrivna av Per ALLT OM TJÄNSTEBIL Vi reder ut begreppen tjänstebil, billeasing, leasingbil, förmånsbil, firmabil, företagsbil, personalbil och hembi Skatteverket anser numera att finansiella leasingavtal i vissa situationer är köp beroende på hur villkoren i avtalen utformats. Vid köp av personbil har de flesta företag ingen avdragsrätt för moms. Säljaren är dessutom skyldig att redovisa hela den utgående momsen i samband med leveransen - inte i takt med avbetalningarna På Skatteverket finns en räknesnurra där kan du räkna ut förmånsvärdet för din leasingbil. Där finns även en guide som beskriver hur du ska räkna på din bilmodell. Skatteverket rekommenderar också att du ska vara noggrann med körjournalen eftersom den är ett bevis på vilka körningar som är privata respektive i tjänste När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget, så kan du dra av alla bilkostnader i företaget. Även för drivmedel får du dra av 9,50 kr per mil för tjänsteresor och resor till och från arbetet. Betalar företaget dock drivmedel för privata resor ska du beskattas för s.k. drivmedelsförmån

Skatteverket utgår då ifrån att du bara kört privat med firmabilen. Totalt kan det handla om mellan 50 - 150.000 kr som läggs på toppen av din inkomst. Passerar du gränsen för kommunal skatt blir det extra kännbart då den totala skatten på hela bruttolönen ökar Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget. Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos den anställde. Värdet av det privata nyttjandet måste då tas upp som inkomst. Se bilförmån Milersättning och bilersättning 2021 för tjänstebil/förmånsbil och privatbil. Ladda ner skatteguide. När du reser med bil i tjänsten och betalar drivmedlet på egen hand kan arbetsgivaren betala skattefri bilersättning enligt följande: 18:50 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel) 6:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel Ungefärlig leasingkostnad inkl. försäkring (ex. moms) 36 månader 3 413 kr. 1:a hyra 48 000 kr. Förmånsvärde 2 450 kr. Månad 1-12 6 912 kr. Månad 13-24 4 742 kr. Månad 25-36 2 642 kr. Kontakta mig för offert. Dina kontaktuppgifter Om det är en leasingbil, för vilken företaget betalar alla kostnaderna, och som du utnyttjar privat, så betraktas bilen som en förmånsbil. Värdet av att du använt bilen privat måste du då ta upp som inkomst precis på samma sätt som om företaget ägt förmånsbilen

Leasing och andra hyresavtal Rättslig - Skatteverke

Om du vill så fyll gärna i formuläret nedan så kan vi ordna ett mycket förmånligt och personligt erbjudande för just din leasingbil. Nettokostnad för anställd med förmånsbil Vi är ensamma om möjligheten att presentera vad en leasingbil / förmånsbil kostar Netto (efter skatt) för en anställd baserat på lön och kommun Har förstått att jag inte får göra avdrag för moms på tillbehören som min nya leasingbil utrustats med. Tillbehören är dragkrok, lastgaller, bagagerumsmatta och extra laddare. Fakturan är på 11806 kr och detta ligger ju helt vid sidan av leasingavtal/avgifter. På skatteverkets hemsida läste jag att tillbehören räknas in i nybilspriset

Om man som företagare väljer att köpa ut en bil efter leasingperiodens slut så skall köpet bokföras upp som en tillgång i företaget. Ingen moms skall bokföras. Bilens marknadsvärde är 200 000 och restvärdet 170 000. Du bokför inköpet mot restvärdet och bokföringen blir på följande sätt Leasing ett smidigt alternativ för dig som inte vill ta ett lån och köpa din bil, och som föredrar ett lite enklare liv med bilen där det mesta ingår. Vi hjälper dig hitta din leasingbil Vid utköp av en leasingbil gäller samma regler som vid vanliga bilköp. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är alltså moms som avser inköp av bil och inte moms på leasingavgiften (hyran). Därför gäller samma avdragsförbud vid utköp av en leasingbil som vid andra bilköp

Om företaget äger bilen: I det fall där företaget äger, hyr eller leasar bilen så får du dra av alla kostnader för värdeminskning, drivmedel, underhåll, reparationer etc. Nackdelen är att du kan komma att beskattas för privat användning av fordonet http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/bilar.4.18e1b10334ebe8bc8000480.html Leasar man får man som sagt dra av 50% av Momsen medan man annars inte får dra av någon Moms alls. Det borde våga upp nackdelen med ränta till leasingföretaget kontra att köpa bilen på ett bräde, eller ta ett lån med bättre ränra än vad leasingföretaget ger

Personbilar Rättslig vägledning Skatteverke

Betalning av skatt. Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt. Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med körjournalen och den anställdes noteringar som underlag visas vara tjänstekörningar och resterande tre är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 x 100 = 60 kronor

Billeasing och mom

Vid beräkning av förmånsvärdet skall anskaffningspriset av samtlig extrautrustning läggas till bilens listpris. Många bilmodeller i Skatteverkets nybilsprislista finns med flera olika utrustningspaket. Om något pris inte finns specificerat för extrautrustning ska inköpspriset, eller marknadsvärdet, användas Leasingbil och drivmedel. En av de vanligaste förmånerna anställda betalar för är leasingbil. Skatteverket förutsätter att den anställde kör sin leasingbil även privat och därför ska man förmånsbeskattas för den. I vissa fall kan arbetsgivaren även betala för drivmedlet Leasingbil. Månadskostnaden för leasingbilen eller firmabil som en del kallar det varierar självklart beroende på vilket bilmärke du väljer och till vilken typ av avtal. Den vanligatse längden på ett leasingavtal är 24 till 48 månader. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad, medan ett lågt restvärde och en kort hyrtid.

Privatleasing av bil - Att tänka på när du ska leasa bil I

Garanterat restvärde innebär att leasegivaren förbinder sig att köpa bilen vid avtalstidens slut till ett i förväg överenskommet pris, oftast angivet i procent av bilens bruttopris. Det garanterade värdet är att jämföra med en säljoption för kunden riktad mot bilhandeln, där kunden har rätt att sälja bilen till bilhandlaren, som. Avdrag och förmånsbeskattning av trängselskatt. Här hittar du information om trängselskatt för leasingbilar, arbetsresor och förmånsbilar samt förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar. Vem är skattskyldig vid passage av trängselskatteportal under de tider som trängselskatt tas ut Kia Privatleasing är en bra affär. Och när du privatleasar en laddhybrid eller en helt eldriven bil blir den ännu bättre. Lägre bränslekostnader och lägre skatt bidrar till att den totala månadskostnaden minskar. Beställ enkelt online med Mobilt BankID eller kontakta din Kia-återförsäljare. Aktuella kampanjer på Kia Privatleasing.

Företaget måste också betala sociala avgifter på den bilförmån som uppstår. Den anställde betalar bränslekostnader och skatt på förmånen. För mer information om personalbil eller hembil kontakta oss 046 - 270 34 00 eller besök vår hemsida www.alltomleasing.se Har du hyrt bilen får du vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet. En förutsättning för avdrag vid hyra av personbil är att bilen körs minst 100 mil per år i en verksamhet som du ska betala moms för eller som gör att du har rätt till återbetalning. Om företaget däremot har köpt en bil så gäller som huvudregel avdragsförbud Utbetalningstypen Leasingbil. Leasingfakturor på maskiner etc bokförs som vilken utgift som helst, men vid leasing av en vanlig personbil finns speciella regler. Personbilar som leasas är vanliga som förmånsbilar inom företag. En viktig orsak är att 50 procent av momsen på leasingavgifter får räknas som ingående avdragsgill moms. För att köp av transportbil och liknande fordon ska ge möjlighet till momsavdrag ställs vissa krav på exempelvis förhållandet mellan förarhytt och flak. Vid köp av transportbilar och andra fordon som väger mer än 3,5 ton får hela momsen lyftast både vis köp och leasing. Transportbilar som momsklassas som lätt lastbil måste väga under 3,

Hej har hittat följande lagtext via skatteverket. Avdragsförbudet i 8 kap. 15 § ML gäller inte vid inköp av personbilar för återförsäljning i bilhandelsföretag, för uthyrning i biluthyrningsföretag, för persontransporter i taxiföretag, för transporter av avlidna eller för körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.. Alltså har du rätt att dra av full moms och skall. utköp av leasingbil. Skriven av hevi den 19 december, 2006 - 23:52 . Forums: Skatteverket, Skatterättsnämnden, Bokföringsnämnden och Regeringsrätten tillsammans med nyheter från vår egen skatter.se. Genom vår länksamling kan Du söka Dig skatteinformation över hela världen Förmånsbil - vi ger svar på alla frågor! Förmånsbil, tjänstebil, drivmedelsförmån - det är lätt att trassla in sig i vad som är vad. Men ingen fara, vi reder ut begreppen och lär dig allt du behöver veta om förmånsbil. Uppdatering 2021-01-04

Restvärde leasingbil skatteverket Upplev lyxen som bara en elhybrid från Lexus kan erbjud . Jurist hanterar Skatteverket, Socialnämnd, Domstol, Migrationsverket & Försäkringskassan. Experter på faderskap, moderskap, vårdnadshavare, närståendeadoption och medborgarska ; Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar till skattekontot 1. Att sälja en leasingbil eller firmans företagsbil. Om man vill sälja leasingbilar eller företagsbilar finns det flera saker man bör tänka på innan man skrider till verket. Speciellt om du har tänkt sälja en leasad bil eller företagsbil till en privatperson. Detta då reklamationsrätten för ursprungliga fel på firmabilen är 3. Bokföra hyra / leasing av personbil och hyrbilskostnader (bokföring med exempel) Hyra eller leasing av personbil innebär att en leasegivare äger en personbil som han låter en leasetagare hyra under en leasingperiod mot betalning av leasingavgifter och vid leasingperiodens slut kan leasetagaren få köpa loss personbilen för ett lösenpris

Vi reder ut begreppen tjänstebil, billeasing, leasingbil, förmånsbil, firmabil, företagsbil, personalbil och hembil. ALLT OM TJÄNSTEBIL. Skatteverkets tabeller från bilarnas generalagenter visar att det nästa år blir mycket små prishöjningar på nya bilar och i några fall handlar det om sänkta priser Leasingskolan. Billeasing A till Ö är en sammanfattning av ord och termer som är bra att känna till när du leasar bil. Billeasing är en mycket förmånlig finansieringsform med full nyttjanderätt. Fördel för dig som företagare är att du slipper binda upp eget kapital. Som förare kör du en ny och säker bil 1. Lösen av bilen (bilen köps loss) och återsäljs om vinsten ska användas som första förhöjda leasingavgift på nästa bil - vid lösen (inköp) av en personbil får ingen ingående moms lyftas och därmed blir försäljningen därefter en momsfri transaktion. 2

Löneväxling Skatteverke

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus. Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar * Från och med 1 januari 2020 kan en bil som är typgodkänd vid registreringen i vägtrafikregistret och som därefter förändrats och godkänts vid registreringsbesiktningen omfattas Leasa transportbil. Leasing är förmånlig finansiering för små och stora företag. Leasing av transportbil binder inget kapital, är enkelt att budgetera och ger en tydlig bild över fordonsparken. Leasing är särskilt gynnsamt om fordonet i första hand används i tjänsten, vilket oftast sker i branscher som har behov av transportbilar

Avslut av leasing - ett svårlöst momsproblem Simploye

Tjänstebil - så funkar det. Det är betydligt billigare att välja elbilar, laddhybrider eller gasbilar som förmånsbil, eftersom förmånsvärdet är reducerat med 40 procent. Foto: VW. Tjänstebilarna blir allt fler. Och det blir allt viktigare att hålla reda på vad vad som gäller på tjänstebilsmarknaden - exempelvis om förmånsvärde Så räknar du ut förmånsvärdet på din leasingbil. Förmånsvärdet räknas ut genom en formel som du lätt kan hitta på skatteverkets hemsida. Där kan du enkelt se hur du räknar ut förmånsvärdet på din leasingbil. Det finns också en guide på hur du ska räkna på din bilmodell, utrustning samt eventuell reducering

Cnn latest news - are

En situation då alt 2. Skulle kunna vara fördelaktigt är om man har en tjänstebil som drar lite bensin/diesel och man samtidigt har en omfattande tjänstekörning, ex bilen drar 0,6 lit/mil, samtidigt som man har en tjänstekörning på 3.500 mil och ex. ett bensinpris på 14 kr/lit. Det skulle generera en total bensinkostnad om 29.400 kr Kammarätten går emot Skatteverket och medger jämkning av förmånsvärdet till 50 procent på grund av bilens dåliga skick. En person har av Skatteverket blivit påförd bilförmån. Skatteverket säger att varken personen ifråga eller det bolag där personen är företagsledare i har fört någon körjournal. För att stryrka att bilen använts i verksamheten har personen lämna Bokföring av leasingbil. Skapad 2018-06-13 20:24 - Senast uppdaterad 2 år sedan. David. Inlägg: 4. 0 gilla. Hej, går i tankarna att plocka ut en tjänstebil via mitt aktiebolag. Jag undrar om någon vet hur jag ska bokföra miljöbilspremien som återbetalas av skatteverket,. Egentligen borde företaget fått omställningsstöd på 202 500 000 kr (75% x 90% x 300 000 000), men eftersom högsta ersättning är 150 miljoner är det detta belopp företaget har rätt till. Om du vill få en upattning om hur stort stöd just ditt företag kan få kan du använda dig av Skatteverkets beräkningshjälp som du hittar här

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Dessa gåvor är skattefria så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är Skatteverket fastställer nybilspriset i årliga nybilsprislistor. Dessa finns publicerade på Skatteverkets hemsida. Omfattande tjänstekörning Om du kör mer än 3.000 mil per år i tjänsten betalar du bara 75 procent av förmånsvärdet. Personalbil En form av löneväxling där den anställde får tillgång till ny och trafiksäker bil

bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. Kontrollera med Skatteverket! Trängselskatt för leasingbilar, arbetsresor och förmånsbilar Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se 0771-29 29 2 Body: Min enskilda firma leasar en tjänstebil som efter leasingperiodens slut har ett restvärde på 100000kr (dvs min firma kan lösa ut den för från leasingföretaget för 100000). Det verkliga marknadsvärdet för bilen är då upattningsvis ca 150000kr Om en anställd reser med bil i tjänsten kan arbetsgivaren betala skattefri bilersättning, enligt Skatteverket gäller följande: Egen bil: 1,85 SEK/km Förmånsbil, diesel: 0,65 SEK/k

Gullivers resor film 1996, with ted danson, maryWindows 650 — sveriges största butik för digital programvaraIkea stråla stjärna | ikea - stråla, led bordsdekorationSecore fastigheter — bakom secore fastigheter står ica

Så påverkar de nya reglerna dig som har leasingbil. Uttrycket bonus malus är latin och betyder bra - dåligt. Målet med bonus malus systemet är att få fler att välja miljöanpassade fordon och därmed bidra till att uppnå klimatmålen om en fossilfri fordonsflotta Vid köp av personbil (enligt Skatteverkets definition) - inget momsavdrag. Oavsett om du köper den i Sverige eller importerar den från något annat land! Undantag är om du bedriver biluthyrningsföretag, taxi eller liknande. Eftersom samma regler gäller oavsett inköpsland så har du full rörelsefrihet Hur funkar det med moms och bokföring på leasingbil? Skapad 2011-03-10 11:41 - Senast uppdaterad 10 år sedan. tobbebygg. Inlägg: 20. 0 gilla. Jag ska leasa en bil med 40 000 kr kontantinsats. Därefter leasa i 36 månader och sen återstår 40 % av bilens värde Förutsättningarna är så här: - Priset för lösen av leasingbilen är 146.203 kr inkl moms (=moms 29.241 kr). - Priset som chefen har gett till den tänkta köparen/privatpersonen är 169.000 kr (men ingenting är spec:at om någon moms) Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil ho

 • GoPro Hero3 Silver.
 • Opus number.
 • Comment éviter d'avoir un bébé trisomique.
 • Helene Fischer aktuell.
 • Free TV Deutsch.
 • Skriftlig presentation tips.
 • Gången tid Webbkryss.
 • Masha och björnen säsong 3.
 • Laddstolpe hemma pris.
 • Hemnet Hylte.
 • SFA medicin Uppsala.
 • Ny telefon bankid länsförsäkringar.
 • Oups 1. advent.
 • Hyaluronic acid BHA.
 • Konsthantverk götgatan Stockholm.
 • Vattenmolekyl barn.
 • Tractive IKATI.
 • Använda kontoutdrag som kvitto bokföring.
 • SnoreMate UK.
 • Because of you chords original Key.
 • Test glasögon Smarteyes.
 • Blånagel cancer.
 • Vad betyder frånvaro.
 • Healer episode 1 eng Sub viki.
 • Verlassen nach 30 Jahren Ehe.
 • Vad är e körkort.
 • Masters in Finance Rankings 2019.
 • Celebrations Kalorien.
 • Höj och sänkbart ryggstöd till säng.
 • KPA Pension Dödsfallsanmälan.
 • Billig pellets Skåne.
 • Efter FESS operation.
 • Vad händer i kroppen när man röker.
 • Säsongscamping vinter.
 • Bob der Baumeister Kettensäge.
 • Kan celler.
 • Telefon sönder bilder.
 • Enade synonymer.
 • Lungenwürmer Hund Prognose.
 • KPI mall.
 • Dota 2 group mmr.