Home

Akut torticollis

Orsak. Oftast muskulär. Hos barn ibland svalginfektion med lymfkörtelsvullnad. En ovanlig men allvarlig orsak till tortikollis är dislokation eller subluxation i någon av lederna i halskotpelaren - ff.a. hos reumatiker. Leden kan även vara låst p.g.a. disk-inklämning i facettlederna Akut röntgenundersökning är inte nödvändig. HANDLÄGGNING Vårdnivå De flesta kan behandlas i öppenvården och kan skickas hem från akuten. Konsultation Kontakta ortopedjouren/bakjouren: Vid misstanke om trauma mot nacken eller huvudet hos barn. Vid misstanke om traumatisk eller infektiös tortikollis eller tumör hos vuxna Egenvård vid nackspärr (akut torticollis) Egenvård vid nackspärr Kroppen läker bäst när den får röra på sig och då ökar blodcirkulationen som påskyndar läkningen. Försök att gradvis öka rörligheten i nacken genom utföra försiktiga rörelser.... Läs mer om Nackspärr (akut torticollis

Egenvård vid nackspärr (akut torticollis) Egenvård vid nackspärr. Kroppen läker bäst när den får röra på sig och då ökar blodcirkulationen som påskyndar läkningen. Försök att gradvis öka rörligheten i nacken genom utföra försiktiga rörelser. Det är inte farligt att röra nacken och kommer inte att förvärra skadan/smärtan Orsak. Oftast muskulär. Hos barn ibland svalginfektion med lymfkörtelsvullnad. En ovanlig men allvarlig orsak till tortikollis är dislokation eller subluxation i någon av lederna i halskotpelaren hos reumatiker. Leden kan även vara låst p.g.a. meniskinklämning i facettlederna Nedkylning av nacken på grund av att man har suttit i drag, exempelvis i en bil med luftkonditionering kan också orsaka värk i nacken. Även stress och andra psykiska problem kan successivt skapa spänningar i musklerna i nacken och detta kan frambringa stelhet och smärtor Akut ospecifik inflammatoriskt självläkande smärttillstånd i höftleden. Vanligast hos barn, oftast pojkar under 10 år. Vid recidiv överväg differentialdiagnosen begynnande Perthes. Skleros: Radiologisk term för ökad bentäthet. Torticollis. Torticollis. Ordlista. Lägesbetingad skallasymmetri Barn med platthet mitt bak, brachycephaly, behöver vanligen inte fysioterapi utan kan bli bra med råd/stöd från barnhälsovården. Barn som har en sned skallform, plagiocephaly, kan även ha torticollis. Om barnet har en nedsatt nackrörlighet eller favoritsida påbörja insatser samt utvärdera

Akutmedicin. Nackspärr. Tortikollis - Praktisk Medici

Tortikollis, Akut - Ortopedboke

Nackspärr innebär att du plötsligt får kramp i nackmusklerna, det gör ont och du blir stel i nacken Eller Akut Torticollis kännetecknas av akut ont i nacken. Ofta beror smärtan på ett naturligt muskelförsvar som medför smärta och stelhet i nacken. Oftast är det rotationsrörelsen i nacken som är den rörelse som är mest begränsad, men andra nackrörelser kan också påverkas Torticollis i sig betyder sned hals och innebär en felställning av huvudet. När man pratar om torticollis för vuxna avses ofta nackspärr. Den medfödda formen kongenital muskulär torticollis (Eng. congenital muscular torticollis, förkortas CMT) beror troligen på att barnet legat lite trångt under graviditeten med huvudet i en ställning Centralt till många men inte alla orsaker till torticollis är förkortning eller spasm av m. sternocleidomastoideus (SCM-muskeln) som leder till onormal ställning med varierande grader av flexion eller extension av nacken. Torticollis betyder krökt hals på latin

Nackspärr, eller akut torticollis, kommer ofta plötsligt, med kramper i nackens muskulatur. Ofta gör det riktigt ont när du försöker vrida på huvudet. Men det handlar inte bara om att det gör ont i nacken, det är i regel också svårt rent fysiskt att vrida på huvudet eftersom det tar emot Idrottsmedicinsk rehabilitering, Klinisk undersökning och diagnostik, Nackspärr (akut torticollis) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering? På Skadekompassen.se finns 6 mottagningar. - Läs om vårdgivarna och boka

Nackspärr (akut torticollis) & McKenzie/MDT (examen

Människor med akut torticollis kommer inte vara ovilliga att vända huvudet till ena sidan eller kan ha huvudet vända något bort från obehagssidan. Ögonavvikelse (oculogyrisk kris) där ögonen ofrivilligt ser uppåt och utstötning av tungan (buccolingual kris) där tungan sticker ut ofrivilligt kan också förekomma Ryggskott - akut lumbago. Ryggskott - akut lumbago är en hastigt påkommande smärta i ländryggen som eventuellt strålar neråt. Det kan bero på dåligt lyft i samband med en vridning eller dålig uppvärmning innan ansträngning. Dock är det vanligt att det inte finns någon speciell anledning

Behandling vid nackspärr (akut torticollis) - övningar

Torticolis, akut. 20.02.2020. Basisoplysninger1, 2, 3 Definition. Akut opståede cervikoskapulære smerter med skæv stilling af halsen/nakken ; Forekomst. Opstår oftest hos patienter mellem 15 og 30 år; Infantil torticollis: debuterer i løbet af første leveår. Skyldes formentlig idiopatisk læsion af sternocleidomastoideus-muskulaturen Akut delirium tremens Predelirium Vid demenssjukdomar Spasticitet; t ex spastisk paraplegi, akut torticollis Kontakta en vårdcentral om inte ryggvärken ger med sig inom två veckor. Detta är särskilt viktigt om du är i övre medelåldern, det vill säga från 55 år och uppåt. Sök vård direkt på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har ont i ryggen och har något av följande symtom:. Du känner inte när du är kissnödig, eller kissar på dig

Ont i nacken – nackspecialiserad fysioterapeut Göteborg

Akut torticollis - Diagnos, symtom och behandling. Akut torticollis är en relativt vanlig nacksjukdom som oftast drabbar personer i åldrarna 15 till 30 år. Smärtan är ensidig och låser nacken i en motbjudande position, vilket patienten inte kan komma ur sig själv Om symptomen är lite sämre görs behandlingen av akut torticollis bäst av en utbildad läkare eller fysioterapeut, som kan kompensera för felinställningen med vissa drag- och rörelsetekniker. Eftersom detta kan vara mycket smärtsamt rekommenderas det att du tar en tillräcklig mängd smärtstillande medel, såsom paracetamol eller aspirin, samtidigt Nackspärr (akut torticollis) kallas den smärta och stelhet som relativt plötsligt drabbar nacken. Vanligtvis inträffar det när vi vaknar och ändrar huvudposition eller kliver upp eller då vi strax därefter står med huvudet framåtböjt

Löpanalys i Göteborg, Järntorget, Göteborg, Västra

Egenvård vid nackspärr (akut torticollis) - hemövning

Cervikal dystoni, också kallad spastisk torticollis, är lokaliserat till halsens och nackens muskler och är den vanligaste formen av fokal dystoni. Tillståndet gör det svårt för patienten att hålla huvudet rakt. Muskelsammandragningarna kan vrida huvudet åt ett håll (torticollis), framåt. • Akut och kronisk smärta i kroppens leder och muskler • Värk, smärta och domningar i axlar, armar och händer • Värk och smärta i skuldror och bröstrygg • Huvudvärk, migrän, spänningshuvudvärk • Nackspärr (Torticollis) • Whiplas • Akut mani • Fobiskt undvikande ­personlighetsstörning • Alkohol- och drogabstinens • För suicidala patienter med uttalad ångest • Status epilepticus • Tardiv dyskinesi, akatisi • Spasticitet; t ex spastisk paraplegi, akut torticollis • Kontraindikationer (relativa): myasthenia gravis, sömnapné, allvarlig lungsjukdo Synonymer till torticollis akut torticollis: nackspärr , akut stelhet i nacken , muskelsträckning i nacken ; kongenital muskulär torticollis: ( hos spädbarn ) sned hals , felställning av huvude

Om du vaknar en morgon och upptäcker att nacken är vriden åt sidan och svårt att röra kan du ha drabbats av nackspärr - akut torticollis. Nackspärr beror på att du har skadat musklerna i nacken. Skadan kan ha uppstått på grund av dålig hållning eller att nacken inte fått tillräckligt stöd under sömnen Nackspärr, akut torticollis, är en plötslig smärta i nacken med stelhet, så att man endast med svårighet kan röra nacken. Oftast är smärtan svårare åt det ena hållet. Då kan det göra riktigt ont att röra nacken. Begreppet är inte synonymt med spasmodisk torticollis, även kallat cervikal dystoni.Stelhet i nacken hos barn utan dyston orsak brukar benämnas torticollis congenita.

Naprapat och sjukgymnastbehandling har i studier visat sig vara mycket effektivt för såväl unga som gamla, och allt från toppidrottare till mindre fysiskt aktiva. Det lämpar sig för akuta, mindre akuta och kroniska besvär När orsaken till dystoni är biverkningar av medicinering kan symptomen komma akut och redan efter första dosen, men de kan också debutera efter en längre tids medicinering. De upprepade muskelsammandragningarna kan vara långsamma eller snabba, men de är ofta stadigvarande. Dygnsvariation är inte ovanligt vid dystoni Nackspärr, som med den medicinska termen heter akut torticollis, kommer ofta plötsligt. Musklerna i nacken krampar, och det kan göra rejält ont när du vrider på huvudet. Ofta gär det mer ont på ena sidan. Men det handlar inte bara om att det gör ont - det är också rent motoriskt svårt att titta åt sidorna, och det tar emot BAKGRUND Akut mastoidit är den vanligaste allvarliga komplikationen till akut mediaotit (AOM). Den kan uppstå akut eller utvecklas under loppet av flera dagar eller veckor i anslutning till en AOM. Mastoidit kan även utvecklas under pågående peroral antibiotikabehandling. Sjukdomen drabbar framför allt barn och är något vanligare hos barn ≤ 2 år. Cirka 20-60 personer drabbas [ Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne

Löpteknik kan minska risken för skador

Tortikollis. Nackspärr. - Praktisk Medici

Torticollis. Nackspärr är jämförbar med akut lumbago i ländryggen. Se ovan. Besvären är oftast godartade och går över på 2 - 4 dagar. Besvären lindras bäst med värktabletter, t.ex. Alvedon och Ipren tillsammans, några dagar kombinerat med att försöka röra på sig omväxlat med vila. Cervical diskbråc Nackspärr (torticollis i medicinska termer) kan uppstå om man plötsligt vrider huvudet eller sträcker ut armen.Det är inte ovanligt att patienter vaknar med nackspärr. Nackspärr kan många gånger också uppstå utan känd orsak. Det finns olika teorier om till exempel nedsatt rörlighet mellan ledytorna, muskelspasm och problem med diskarna i halsryggen har inträffat vid nackspärr

Nackspärr (akut torticollis) Doktorn

 1. Acute torticollis (wry neck) occurs mainly in children and young adults. It is a fairly common condition that is characterised by a painful, stiff neck and a skewed position of the head. Torticollis or wry neck is usually seen in children aged between five and fourteen years
 2. • Akut mani • Fobiskt undvikande personlighetsstörning • Alkohol­ och drogabstinens • För suicidala patienter med uttalad ångest • Status epilepticus • Tardiv dyskinesi, akatisi • Spasticitet; t ex spastisk paraplegi, akut torticollis • Kontraindikationer (rela­ tiva): myasthenia gravis, sömnapné, allvarlig lung­ sjukdo
 3. Här kan du boka konsultationer, injektionsbehandlingar, skönhetsbehandlingar och andra behandlingar mot värk. Ring oss på 0700 -68 41 79 eller maila oss på info@clinicadoctora.se. Bokningsinformation
 4. Man skiljer på akut och kronisk smärta. Behandlingssätt och förhållningssätt mellan dessa tillstånd skiljer sig åt. Den aku-ta smärtan (t ex vid akut buk, hjärtinfarkt, akut torticollis, ske-lettfraktur) är ofta inget svårhanterligt kliniskt problem. Det finns ett stort utbud av analgetika, och man kan vid svår smär
 5. kropps dåliga mående

En vred nacke (akut torticollis) förbättras ofta inom 24-48 timmar. Det kan dock ta upp till en vecka för symptomen att gå helt. Ibland varar symptomen längre eller kommer tillbaka vid en senare tidpunkt utan någon uppenbar anledning. De flesta som har haft torticollis har inte igen i framtiden. Tidigare Artikel Choroidal Melanom Dystoni är ett sjukdomstillstånd i nervsystemet där den drabbade får ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning. [1] Ofta är detta mycket smärtsamt. Sjukdomen debuterar vanligen i 50-årsåldern. De drabbade är oftast kvinnor. [2]Det finns olika typer av dystoni Torticollis leder hit. Akut torticollis, se nackspärr Kongenital muskulär torticollis (benämns ofta enbart torticollis). Torticollis betyder sned hals och innebär en felställning av huvudet, där barnet ofta lutar huvudet åt en sida och roterar (vrider) det åt motsatta sidan

Wry neck (torticollis) is a tilted and twisted neck that can be congenital or result from muscle injury, swollen lymph nodes, ear infection, or other causes Akut torticollis, se nackspärr Kongenital muskulär torticollis (benämns ofta enbart torticollis). Torticollis betyder sned Muskelatrofi. akut torticollis, är en plötslig smärta i nacken med stelhet, så att man endast med svårighet kan röra nacken.. Torticollis leder hit. Akut torticollis, se nackspärr. Kongenital muskulär torticollis (benämns ofta enbart torticollis). Torticollis betyder sned hals och innebär en felställning av huvudet, där barnet ofta lutar huvudet åt en sida och roterar (vrider) det åt motsatta sidan A patient with acute dystonia as a result of an antipsychotic injection. She has spasmodic torticollis Veckans ord: torticollis . Created with Sketch. Av: Therese Krupa . i Fakta. 12 augusti, 2015. Snart ska Harry, fem månader, gå till sjukgymnasten. Lite tidigt kanske, tänkte jag som inte ens visste att det existerar sjukgymnastik för såna här små frön. Sent i graviditeten medan han låg i mitt.

Akute torticollis - Diagnose, simptome en behandeling. Akute torticollis is 'n relatief algemene nekprobleem wat meestal mense van 15 tot 30 jaar tref. Die pyn is eensydig en sluit die nek in 'n afstootlike posisie, wat die pasiënt nie uit homself kan kry nie Nackspärr (akut torticollis) - symtom, behandling, egenvår Alla de senaste nyheterna om 1177 Vårdguiden från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om 1177 Vårdguiden från dn.se 1177 Vårdguiden Barn & föräldrar Stockholms län. 14,605 likes · 402 talking about this Akut dystoni Medicinudløst af dopaminreceptorblokerende stoffer som neuroleptika, relativ overvægt af cholinerg aktivitet eller paradoks dopaminerg overaktivitet postsynaptisk; Rammer som regel yngre mennesker, hyppigst mænd; Kronisk dystoni Forekommer hos 2-3000 danskere; Spasmodisk torticollis er almindeligst og udgør omkring 30 Alltid vid akut HV (tid från debut till smärtmax < 15 min) enl Mattson (1). Vid neg DT och neg LP men kvarstående stor misstanke om SAH (se sentinelhuvudvärk nedan) görs DT-angio . MRT och/eller MR-angio kan tillföra information och hitta ovanligare orsaker till huvudvärk Dystoni är ett neurologiskt tillstånd som orsakar ihållande muskelkontraktioner och ett onormalt rörelsemönster. Det finns flera gener som kopplas till primär dystoni, medan sekundär dystoni kan inträffa i samband med annan sjukdom

Torticollis - handläggning och behandlin

Torticollis, Kongenital (Barn) Tractus Iliotibialis-syndrom Trapeziumfraktur Trapezoideumfraktur Tricepsruptur, Distal Tricepstendinos UCL-skada, MCP-1, Akut UCL-skada, MCP-1, Akut (Barn) Ulnartunnelsyndrom Underarmsfraktur, Diafysär Underarmsfraktur, Fysiolys Distal (Barn). Torticollis akut adalah keadaan sementara yang biasanya mengambil masa kira-kira dua minggu untuk diselesaikan. Ia boleh jadi sangat parah, bahawa pesakit tidak boleh memegang leher lurus. Torticollis akut difikirkan mempunyai pelbagai sebab yang mungkin, termasuk jangkitan virus, masalah saraf, kegelisahan, tidur dalam kedudukan yang canggung, dan kecederaan pada leher atau bahu Nackspärr (akut torticollis) - symtom, behandling, egenvård. På vårt ortopedtekniska center i Falun tar vi emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg • I akut skede framkallar all form av rörelse smärta • I kroniskt skede orsakar ryggbelastande rörelser smärta Kortfattade råd vid ryggskott: • Fysisk aktivitet är bra, sängläge rekommenderas bara vid svårt, akut läge. Att stå och ligga är bättre än att sitta. • Framåtböjda positioner samt tunga och vridna lyft bör undvika

Skallasymmetri och torticollis - Rikshandboken i barnhälsovår

 1. Behandlingar På Napraform fokuserar vi på att finna orsaken till dina besvär, inte bara på att behandla symptomen. Vi behandlar all typ av smärta i kroppens alla muskler och leder, för att nämna några: Huvudvärk Migrän Yrsel Käkledsbesvär Torticollis (nackspärr) Whiplashskador Idrottsskador Axelsmärtor Smärta i armbåge & handled Domningar & stickningar Ledsmärta Nedsatt.
 2. Hicka, akut och kronisk gastrit, kroniska sår i tolvfingertarmen (smärtlindring), akut okomplicerad duodenal inflammation, kronisk kolit, ulcerös kolit, förstoppning, diarré, kräkningar, paralytisk ileus Andra sjukdomar Hjärtklappning, sömnlöshet, infantil myogenic torticollis, närsynthet, cigarettberoende och andra sjukdoma
 3. delig; Symptomer og fund Akut opstået skæv og smertefuld nakke; Kliniske fun
 4. deligt forekommende tilstand, som har et godartet forløb og som svinder efter en kort period
Cranio-Sacral-Therapie für Neugeborene Säugliingen und

Tortikollis - medfödd eller akut nackspär

 1. Wry hals (torticollis) är en lutad och vriden hals som kan vara medfödd eller resultera från muskelskada, svullna lymfkörtlar, öroninfektion, eller andra orsaker
 2. Att böja eller vrida halsen för långt kan leda till akut torticollis. Detta tillstånd förefaller med få symptom, även om du ofta verkar obekväm och kommer att hålla huvudet rakt eller roterat till ena sidan. Det kommer att göra ont att flytta huvudet till motsatt sida, och du kommer att ha ett begränsat rörelserikt
 3. Spasmodic torticollis kan börja akut eller gradvis, den senare varianten uppträder oftare. Ibland gör sjukdomen sin debut med smärta i livmoderhalsen. Den främsta manifestationen av sjukdomen är en felaktig position hos huvudet med svårighet med godtyckliga rörelser i nacken

Ryggsjukdomar Akut Kiroprakto

 1. Att utveckla en vred nacke (akut torticollis) uppstår när musklerna som stöder nacken på ena sidan blir smärtsamma. Dessa symtom brukar komma väldigt snabbt, ofta över natten, så att du vaknar med smärta och styvhet längs ena sidan av nacken
 2. (Akut torticollis är bristen på normal kontroll av dina nackmuskler.) Orsaker och riskfaktorer Som nämnts ovan är trauma både en möjlig orsak och riskfaktor för torticollis, eftersom trauma kan leda till muskelspasmer som kan ta din nacke ur anpassning
 3. Cervikal dystoni (spasmodisk torticollis) utgör den största och allra vanligaste gruppen. Nackens och halsryggens muskler överaktiveras och leder till onormala rörelser och/eller felställningar, som ofrivilliga vridningar av huvudet åt ena sidan, tippning av huvudet mot ena axeln.
 4. Fast torticollis Fast torticollis kallas också akut torticollis eller permanent torticollis. Det beror vanligtvis på ett problem med muskel- eller benstrukturen. Muskulär torticollis. Detta är den vanligaste typen av fasta torticollis. Det är resultatet av ärrbildning eller täta muskler på ena sidan av nacken. Klippel-Fel syndro
 5. Bedömning och behandling av torticollis och skallasymmetri Motorisk bedömning för barn och ungdomar Anpassad fysisk träning Rehabträning efter akut skada och överbelastningsskador Postoperativ rehabilitering. Om du inte har möjlighet att komma till vår mottagning, kontakta oss så bokar vi in ett hembesök vid behov (endast i närområdet)
Depression - symtom, behandling, egenvård - Skadekompassen

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. Välkommen Symtom från nacken, torticollis i olika former, är vanligt och utgör cirka 30 % av all dystoni. Torticolles beror på muskelsammandragningar i halsmuskulaturen som leder till att huvudet vrids eller hålls stående på sned. Vilken kroppsdel som helst kan drabbas, till exempel stämband, tunga eller ryggmuskler Akut blindtarmsinflammation (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt) K35 Gallstenssjukdom (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt) K80 Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) K21 Irritabel tarm (IBS) K58 Leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar K70, K71, K72, K73, K74, K75, K81, K82, K83, K85, K86; Ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck (opererats med öppen kirurgi eller.

Återkommande nackspärr - nackspärr även kallat akutÖvningar för diafragman — övning 3 öva diafragman genom

Akut nackspärr. Akut ryggskott. Enkel behandling för huvudvärk. Fibromyalgi. Sömnproblem. In english. Articles. Acute lumbago. Acute torticollis. Simple treatment for headache. Sleeping problems. Webbplatskarta. Ordinarie site. ActOfBalance. In english‎ > ‎Articles‎ > ‎ Acute torticollis. If you get an acute torticollis, you can try. nackspärr, akut torticollis, plötslig smärta i nacken med stelhet och ofta snedställning av (13 av 90 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Search this site. Search. andr G Norrman & A Pikwer. Home; Akut; Barnmedicin. Barnendokrinologi; Barngastroenterologi; Barnkardiologi; Barnlungmedici Söker akut på grund av daglig huvudvärk sedan 3 månader. Tryckande/pulserande smärta, värre vid uppresning samt när hon böjer sig framåt/krystar men även i liggande. Tilltagande läkemedelsförbrukning. CT via vårdcentral ua. Neurologiskt status utan anmärkning. BT 125/70. 3

 • Halsmått hund.
 • Försvarsmakten bajonett.
 • La Tortue rouge Netflix.
 • Solbränd svullen.
 • Regleringsbrev Migrationsverket.
 • Trafikolycka, Boden.
 • Lättvin.
 • Kommer tillbaka crossboss.
 • Öppettider Båtmässan.
 • Brödkaka synonym.
 • Morsegerät.
 • Dimarzio HSS.
 • Anastasia Brow pen.
 • Adidas små i storlek.
 • Heinz tomatsoppa ICA.
 • Gargoyle.
 • Mannerströms lasagne dafgård.
 • Tårtbild.
 • Hållbarhetspolicy myndighet.
 • Billiga trumpinnar.
 • Kabe Sommarland adress.
 • Pulsvärmare.
 • LED pærer GU10.
 • Tropheus duboisi Cichlid.
 • Etsy Alternative.
 • EGPA wiki.
 • Begära ut personalakt.
 • Allabrf kontakt.
 • Microworkers.com sign in.
 • Moringa Öl Erfahrungen.
 • Buga Gelände Heilbronn Vorher.
 • Christer Sjögren Idol.
 • Fogsand regn.
 • Taylor Swift on Reputation.
 • Chihuahua Papillon mix till salu.
 • Bra poddar Flashback.
 • Spontat virke 45x145.
 • Virka mössa bebis.
 • Radhus planlösning.
 • Genèvekonventionen krigets lagar.
 • Truth or Dare IMDb.